Konspekt pracy licencjackiej

Podsumowaniem studiów licencjackich jest napisanie pracy dyplomowej. Na początku czeka nas wybór promotora, następnie wybór tematu, a gdy już uda się nam uzyskać akceptację promotora, pora przejść do pisania pracy. Jednak nim za to się zabierzemy, musimy sporządzić konspekt pracy licencjackiej.

Co to jest konspekt?

Konspekt pracy dyplomowej to pewnego rodzaju plan pracy. Nie jest to spis treści, ale szkic, schemat tekstu. Przedstawienie ogólnego układu pracy ma nam pomóc wyszczególnić najważniejsze jej elementy, abyśmy mogli pozbyć się tych zbędnych. Taki plan pracy pozwoli nam skupić się na konkretach, dzięki czemu nasze tempo pisania wzrośnie.

Zobacz też: Wstęp do pracy licencjackiej

Dlaczego przygotowanie konspektu pracy jest tak istotne?

Konspekt pracy dyplomowej umożliwia nam spojrzenie na całościowy obraz naszej pracy licencjackiej. Dzięki temu określimy, do których fragmentów udało nam się znaleźć materiały naukowe, a które fragmenty należy odrzucić.

Pisanie konspektu jest istotne dla porządkowania wiedzy i tworzenia strategii działania. W ten sposób łatwiej będzie nam skonkretyzować nasze myśli i znaleźć powiązania między nimi.

Praca licencjacka jest nowym doświadczeniem i początkowo może budzić obawy, np. przytłaczającą ilością stron, które będziemy musieli napisać. Przygotowanie konspektu powinno Cię uspokoić i rozjaśnić obraz, jak powinna wyglądać Twoja praca, dzięki czemu prościej będzie Ci się zmotywować do działania.

Konspekt warto przedstawić promotorowi (czasem to nawet jest wymagane), aby zapoznał się z Twoim planem pracy dyplomowej, dzięki czemu będzie mógł doradzić Ci, co należałoby w niej zmienić, nim zabierzesz się do pisania.

konspekt pracy dyplomowej

Jak napisać konspekt pracy licencjackiej?

Przygotowanie konspektu pracy dyplomowej nie jest trudne, aby sporządzić kompletny plan pracy licencjackiej, wystarczy zwrócić uwagę na obowiązkowe elementy pracy licencjackiej, a są to:

 • imię i nazwisko autora pracy licencjackiej;
 • imię i nazwisko promotora;
 • nagłówek;
 • temat pracy;
 • wstęp (zawierający uzasadnienie wyboru tematu);
 • cel pracy;
 • założenia teoretyczne (jeśli przejrzysz materiał naukowy odnoszący się do głównego tematu pracy licencjackiej, łatwiej będzie ci określić hipotezy i dobrać metody badawcze);
 • problem badawczy (najczęściej formułuje się go jako pytanie, na które Twoja praca ma odpowiedzieć);
 • metodologia badań (tu należy określić, jakimi metodami, technikami i narzędziami badawczymi będziesz się posługiwał), sposób ich przeprowadzenia i określenie grupy badawczej;
 • spis treści;
 • harmonogram (tu planujesz realizację poszczególnych części projektu i określasz ich dokładne daty);
 • bibliografia (tu powinieneś zamieścić dokładną listę wszystkich materiałów naukowych, z których korzystałeś pisząc pracę);
 • propozycje wykorzystania wyników pracy.

Konspekt pracy licencjackiej można napisać na dwa sposoby: jako podpunkty lub w formie ciągłej. Zazwyczaj jest to uzależnione od tego, czego oczekuje promotor. Długość konspektu powinna wynosić od 3 do 10 stron.

konspekt pracy

Mamy nadzieję, że nasz artykuł rozjaśnił Wam, jak powinno wyglądać przygotowanie konspektu i teraz nie będziecie mieli najmniejszego problemu z napisaniem go. A warto to zrobić, nawet gdy tego od nas nie wymagają, bo informacje zawarte w konspekcie znacząco ułatwiają pisanie pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.