Wstęp do pracy licencjackiej

Wstęp do pracy licencjackiej jest jednym z obowiązkowych elementów pracy dyplomowej. Jest to wprowadzenie, ogólny zarys dzieła, gdzie piszemy o głównej tematyce pracy. We wstępie ważne jest, aby nie tylko spełniał określone wymagania formalne, ale aby był interesujący i zachęcał do przeczytania pracy.

Wstęp do pracy licencjackiej – najważniejsze informacje

Wstęp jest najuważniej czytanym przez promotora i recenzentów fragmentem pracy dyplomowej. Z tego powodu jest tak ważny i będzie miał decydujący wpływ na odbiór całej pracy naukowej.

Na wstęp musimy patrzeć jak na wizytówkę pracy licencjackiej, dlatego w trakcie pisania tego fragmentu powinniśmy się wykazać sumiennością, skrupulatnością i precyzją. Dzięki takiemu podejściu do sprawy, rosną nasze szanse na to, że praca dyplomowa zostanie przychylniej oceniona.

We wstępie powinniśmy zawrzeć główną myśl i zadbać o takie przedstawienie tematu pracy, aby zainteresować odbiorcę. Gdy zanudzimy czytelnika już na samym początku, mniej chętnie przejdzie kolejnych do rozdziałów, a tego nie chcemy. Dlatego pisanie wstępu zgodnie ze stylistyką i kreatywnie ubrany w słowa temat pracy są tak istotne.

wstęp do pracy licencjackiej

Wstęp do pracy dyplomowej – kiedy go napisać?

Wstęp znajduje się na samym początku pracy, jednakże nie powinniśmy od niego zaczynać. Zarówno wstęp jak i zakończenie powinniśmy napisać, kiedy już mamy gotowe rozdziały, i zostały one zatwierdzone przez promotora. Warto pamiętać, żeby w trakcie pisania pracy tworzyć notatki, z których skorzystamy pisząc wstęp do pracy dyplomowej.

Kiedy mamy już gotowe wszystkie rozdziały i podrozdziały, można przejść do pisania wstępu pracy licencjackiej. Należy zadbać o to, aby nasza praca była symetryczna i proporcjonalna, rozdziały powinny być podobnej długości ,a wstęp i zakończenie nie powinny być zbyt obszerne.

Zazwyczaj wstęp powinien stanowić około pięciu procent pracy dyplomowej, następnie treść – dziewięćdziesiąt procent, a zakończenie – również pięć procent. W przypadku prac, gdzie rozdziały stanowią połowę objętości tekstu, wstęp i zakończenie należy napisać na nieco ponad dwie, maksymalnie trzy strony. Daje to nam około 2500-8000 znaków, czyli 400-1200 słów.

Zobacz też: Bibliografia w pracy licencjackiej

Co powinien zawierać wstęp do pracy licencjackiej?

Podczas pisania wstępu powinniśmy odpowiedzieć na pytania:

  1. Co jest przedmiotem pracy? 
  2. Dlaczego podjęliśmy akurat taki temat?
  3. Z jakiej literatury korzystaliśmy?
  4. Jaki jest cel pracy i co zamierzamy osiągnąć poprzez przeprowadzenie badań?
  5. Z jakich metod, technik i narzędzi badawczych korzystaliśmy?
  6. Jaka jest zawartość poszczególnych rozdziałów pracy?

1. Przedmiot pracy dyplomowej

Wstęp pracy licencjackiej powinniśmy rozpocząć od zwięzłego omówienia przedmiotu naszej pracy. Należy tutaj rozszerzyć i uszczegółowić informacje, które zostały uwzględnione w tytule pracy.

2. Uzasadnienie wyboru tematu pracy

Kiedy już zaznajomiliśmy czytelnika z przedmiotem pracy, powinniśmy uzasadnić, dlaczego zdecydowaliśmy się na taki, a nie inny temat. Jako powód możemy podać złożoność tematu, aktualność danego zagadnienia, duże zainteresowanie społeczne, albo nasze doświadczenia i zainteresowania.

3. Literatura

Tu powinniśmy zawrzeć ogólne informacje o literaturze, z której korzystaliśmy podczas pisania pracy dyplomowej. Należałoby również wspomnieć, czy literatura poruszająca dany temat jest obszerna oraz jaki jest stan badań nad tym zagadnieniem.

4. Cel pracy

Bardzo ważnym elementem wstępu do pracy jest określenie, co jest celem pracy. Powinniśmy tu zawrzeć informację, co chcemy osiągnąć w wyniku przeprowadzenia badań.

5. Metodologia badań

W kolejnej części wstępu od pracy licencjackiej powinniśmy wymienić, z jakich metod badawczych korzystaliśmy, jakie techniki i narzędzia zostały przez nas zastosowane podczas prowadzenia badań.

Ten podpunkt możemy pominąć, jeśli Twoja praca zawiera osobny rozdział metodologiczny.

6. Zawartość rozdziałów pracy licencjackiej

Pisząc wstęp do pracy dyplomowej powinniśmy odpowiedzieć na pytanie: “co zawierają poszczególne rozdziały pracy”. Powinniśmy krótko scharakteryzować ich zawartość np. stosując zwroty: “Pierwszy rozdział zawiera…”, “W rozdziale drugim…”.

praca dyplomowa

Wstęp do pracy licencjackiej – dlaczego jest ważny?

Jak już wyżej wspominaliśmy, wstęp i zakończenie są najuważniej czytanymi elementami  pracy dyplomowej. Wstęp jest okazją do zrobienia dobrego pierwszego wrażenia, jest zapowiedzią naszej pracy. Recenzent może wręcz ocenić całość wyłącznie na podstawie wstępu i zakończenia, dlatego też ma to tak duży wpływ na opinię końcową. Jeśli przyłożymy się do pisania wstępu, wystawimy dobrą wizytówkę całej naszej pracy.

Mamy nadzieję, że teraz już wiesz, jak napisać wstęp do pracy licencjackiej i rozumiesz, czemu jest tak istotny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.