Jak uzyskać odszkodowanie za mobbing?

Mobbing to forma znęcania się fizycznego lub psychicznego nad pracownikiem. Jest to niebezpieczne zjawisko, które nigdy nie powinny mieć miejsca w żadnej firmie. Większość przedsiębiorstw wdraża rozwiązania, które mają zapobiegać mobbingowi. Jeśli pomimo prowadzenia działań chroniących przed mobbingiem, pracownik jest jego ofiarą, ma prawo dochodzić odszkodowania od pracodawcy. Jak je uzyskać?

Oskarżenie o mobbing a sprawa w sądzie pracy

W przypadku wystąpienia mobbingu wobec pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, pokrzywdzony pracownik ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy. ADK Kancelaria Adwokacka może mu w tym pomóc. Prawnik przygotowuje pozew oraz zbiera dowody na dopuszczenie się przemocy fizycznej i psychicznej wobec pracownika. Następnie reprezentuje pokrzywdzonego klienta przed sądem i wspiera go w walce o uzyskanie jak najwyższego odszkodowania.

Postępowanie sądowe związane z mobbingiem w pracy może dotyczyć przemocy, której dopuszczał się kierownik wobec podwładnego lub pracownik na stanowisku o podobnej randze. Nie ma znaczenia, kto jest ofiarą mobbingu i kto dopuszczał się niewłaściwych zachowań wobec pokrzywdzonego. Sąd pracy ma za zadanie chronić prawa pracowników, do których należy poszanowanie ich godności. Nikt nie ma prawa obrażać i wyśmiewać osób zatrudnionych w firmie, bez względu na to, jaki jest deklarowany cel takiego zachowania.

Mobbing w pracy a wysokość odszkodowania

Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona pracowników przed mobbingiem. Jeśli w firmie dochodzi do znęcania się psychicznego lub fizycznego nad jakąkolwiek osobą, pracodawca może być pociągnięty do odpowiedzialności. Pracownik ma prawo dochodzić od niego odszkodowania o wysokości niezbędnej do pokrycia strat finansowych lub moralnych związanych z mobbingiem. Wysokość odszkodowania ustalonego przez sąd jest zależna od kilku czynników.

Na najwyższe odszkodowanie za mobbing mogą liczyć pracownicy, którzy z powodu szykan w pracy wpadli w depresję lub mieli myśli samobójcze. Jeśli doszło do próby samobójczej, odszkodowanie może być jeszcze wyższe. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania sąd bierze pod uwagę również straty finansowe związane np. ze zwolnieniem z pracy i rodzinne, wynikające z problemów emocjonalnych osoby będącej ofiarą mobbingu. 

Im większe są straty pracownika będącego ofiarą niewłaściwego zachowania innych osób w firmie, tym większe korzyści przynosi mu proces. Postępowanie przed sądem nie tylko pomaga rozwiązać problemy finansowe, ale i uwolnić się od traumy związanej z byciem ofiarą wyśmiewania, poniżania i obrażania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.