Czym jest podpis elektroniczny?

Obecna sytuacja, która związana jest z pandemią wirusa SARS-CoV-2 spowodowała, iż coraz częściej zaczynamy doceniać narzędzia zdalnej komunikacji. Warto zaznaczyć, że w obszarze prawa gospodarczego, prawa zobowiązań, wszelkie zalecenia, które dotyczą społecznego dystansu, skłoniły do poszukiwania rozwiązań prawnych pomagających sprawnie usprawnić wszystkie procesy zawierania umów czy kontraktów bez konieczności osobistej wizyty do ich zawarcia. Obecnie bardzo doceniany jest podpis kwalifikowany. Jest to jedna z form podpisu elektronicznego. Takie rozwiązanie jest bardzo praktyczne oraz funkcjonalne. Coraz więcej osób korzysta z podpisu elektronicznego, także we Wrocławiu. 

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Warto wiedzieć, że podstawowym aktem prawnym, które reguluje kwestie podpisu elektronicznego jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w kwestii identyfikacji elektronicznej, a także usług zaufania w odniesieniu do wszelkich transakcji elektronicznych. Trzeba wiedzieć o tym, że na gruncie powołanych przepisów prawnych okazuje się, iż kwalifikowany podpis elektroniczny jest najbardziej rozwiniętą formą podpisu elektronicznego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tylko taki rodzaj podpisu kwalifikowanego został zrównany w skutkach z podpisem własnoręcznym. 

Zgodnie z obecnymi przepisami prawnymi oświadczenie złożone w formie elektronicznego podpisu kwalifikowanego jest równoważne z oświadczeniem woli, które zostało złożone w formie pisemnego podpisu. Dlatego obecnie coraz więcej osób korzysta z takiego rozwiązania, bowiem jest ono bardzo funkcjonalne. Wiele osób zastanawia się, czym jestpodpis kwalifikowany. Są to dane w postaci elektronicznej dołączone bądź logicznie powiązane z innymi danymi w postaciach elektronicznych. Mowa tutaj o takich danych, które użyte są przez podpisującą osobę jako podpis, czyli jako wskazanie tożsamości podpisującego. Należy dodać, że dodatkowo taki typ podpisu powinien spełniać kilka wymogów. Musi być przede wszystkim unikalny oraz przyporządkowany podpisującej osobie. 

Ponadto powinien umożliwiać ustalenie tożsamości podpisującego oraz ma być składany przy zastosowaniu danych, które przeznaczone są do składania podpisu elektronicznego. Warto też dodać, że podpis elektroniczny musi być powiązany z danymi podpisanymi w takiej formie, żeby każda następna zmiana danych mogła być rozpoznawana. Oprócz tego podpis kwalifikowany elektroniczny powinien być składany przy zastosowaniu kwalifikowanego urządzenia, które przeznaczone jest do składania podpisów elektronicznych – musi opierać się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Ta cecha jest najbardziej wyróżniana w kwestii kwalifikowanego podpisu elektronicznego spoza innych e-podpisów. 

Podpis kwalifikowany Wrocław

Warto zaznaczyć, że na stworzenie oraz wysłanie wniosku o podpis elektroniczny 70 procent dokumentów może być podpisanych w ciągu zaledwie godziny. Ponadto taki podpis ma 100 procent zgodności z eIDAS i RODO. We Wrocławiu śmiało można przygotować w odpowiedniej instytucji taki podpis. Zapewnia on sporą wydajność oraz oszczędność czasu. Oprócz tego dzięki podpisowi elektronicznemu można zautomatyzować wszelkie procesy. Wszystko dzięki aplikacji zaprojektowanej do naszych potrzeb. Warto też wspomnieć o interfejsie śledzenia w czasie rzeczywistym oraz szablonach. Podpis kwalifikowany elektroniczny zapewnia płynną oraz prostą obsługę. Łatwość użycia, zaawansowana personalizacja sprawia, że coraz więcej osób z niego korzysta. Trzeba też wspomnieć o tym, że rodzaj podpisu elektronicznego trzeba za każdym razem dostosować odpowiednio do konkretnych okoliczności. Jeżeli chcemy podpisać umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu, należy właściwie dopasować podpis elektroniczny. We Wrocławiu istnieją firmy, które pomogą w stworzeniu funkcjonalnego podpisu elektronicznego. Dzięki temu można zapewnić sobie wygodę przy wypełnianiu wszelkich umów oraz dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.