Kryminologia – studia

Kryminologia – studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny. Łączą więc one w sobie wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauk prawnych, społecznych, penalnych i przyrodniczych. Dlatego też w trakcie nauki zdobędziesz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i zwalczania przestępczości. Dowiesz się też wiele na temat sposobu oględzin miejsca zbrodni, poznasz techniki śledcze, ale też zdobędziesz wiedzę na temat elementów psychologii, logiki, biologii itd.

Kryminologia – studia dla ciebie?

Osoby studiujące na kierunku kryminologia często wybierają karierę kuratorów, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka, w służbach mundurowych np. jako policjanci, w służbie więziennej lub we wszelkiego rodzaju instytucjach ochronnych.

Decydując się na studia na kierunku kryminologia powinieneś interesować się psychologią i socjologią. Wśród kandydata na ten kierunek pożądane są takie cechy charakteru jak pomysłowość, kreatywność, bystrość, dociekliwość. Istotne jest też, aby być silnym psychicznie i mieć twardy charakter. Łatwość nawiązywania kontaktów i otwarty, analityczny umysł również będą dodatkowymi atutami.

Zobacz też: Prawo – studia

kryminologia - wymagania

Kryminologia – wymagania

Studia na kierunku kryminologia są interdyscyplinarne, a co za tym idzie, aby dostać się na ten kierunek dużą dowolność co do przedmiotów zdawanych  na egzaminie maturalnym.

Najczęściej wymagane przedmioty to:

 • język polski,
 • język obcy,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia,
 • biologia,
 • fizyka,
 • matematyka.

Wymagane przedmioty na egzaminie maturalnym będą się różnić w zależności od uczelni, dlatego koniecznie sprawdź je na stronach rekrutacyjnych!

kryminologia studia licencjackie

Kryminologia – studia licencjackie

Program studiów I stopnia na kierunku kryminologia przewiduje przedmioty obowiązkowe i obieralne. Wśród nich są zarówno przedmioty czysto teoretyczne jak i zajęcia praktyczne.

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • podstawy prawa karnego,
 • metodologia badań w kryminologii,
 • metody badań społecznych,
 • ekspertyzy sądowe,
 • strategie w zakresie zapobiegania przestępczości,
 • historia myśli kryminologicznej,
 • psychologia ogólna i socjopsychologia,
 • organizacja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania,
 • wymiar sprawiedliwości karnej,
 • kryminologia stosowana,
 • prawo wykroczeń,
 • etyka służb publicznych,
 • wiktymologia.

Oczywiście przedmioty na kierunku kryminologia mogą się różnić, a ma na to wpływ program studiów na konkretnej uczelni jak i wybór specjalności.

Najbardziej popularne specjalności:

 • kryminalistyka,
 • przestępczość i patologie społeczne,
 • detektywistyka z elementami kryminalistyki,
 • moduł policyjny,
 • moduł kuratorski,
 • psychokryminalistyka,
 • prewencja kryminalna.

Praca po studiach

Ukończenie studiów na kierunku kryminologia i uzyskanie tytułu licencjata otwiera możliwość pracy we wszelkiego rodzaju publicznych instytucjach ochronnych i prewencyjnych, ale również w sektorze prywatnym.

Absolwenci kryminologii często znajdują pracę w:

 • policji i więziennictwie,
 • Służbie Celnej i Straży Granicznej,
 • służbach specjalnych,
 • administracji rządowej i w samorządach,
 • firmach ochroniarskich i detektywistycznych,
 • instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym,
 • organach ds. bezpieczeństwa publicznego.

Kryminologia to kierunek, na którym nauczysz się wielu rzeczy o przestępstwach, a także o psychologii działań, za nimi się kryjących. Już same studia licencjackie pozwalają na pracę w atrakcyjnych zawodach, jeśli jednak uważasz, że chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje możesz wybrać się na studia II stopnia.

Wśród nich można wybrać takie kierunki jak chociażby:

 • kryminologia,
 • kryminologia sądowo-penitencjarna,
 • kryminalistyka,
 • kryminologia i resocjalizacja.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu artykułowi łatwiej będzie Ci podjąć decyzję, czy chcesz studiować na tym kierunku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.