Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia i kiedy warto go obliczyć?

Chcesz dokładnie sprawdzić stan finansów firmy, np. w związku z planowanym kredytem? Oblicz wskaźnik ogólnego zadłużenia – jeden z ważniejszych parametrówpozwalających ocenićsytuację finansową przedsiębiorstwa. Czym dokładnie jest taki wskaźnik i kiedy warto go znać? Sprawdź!

Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (ang. debt ratio, czyli DR) jest parametrem finansowym, który określa się na podstawie stosunku kapitałów obcych do aktywów ogółem (czyli całego majątku firmy). Kapitały obce to wszystkie środki, które po czasie muszą zostać zwrócone. Do przykładów należą kredyty i pożyczki, rozliczenia z budżetem państwa, zobowiązania wobec dostawców itp.

Obliczenie DR jest bardzo proste i wykonuje się je z wykorzystaniem wzoru: zobowiązania ogółem / aktywa ogółem. Wynik to liczba mieszcząca się w zakresie 0-1. Im wyższy DR, tym wyższe ogólne zadłużenie danego przedsiębiorstwa.

Wszystkie dane do obliczeń można znaleźć przede wszystkim w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Kiedy warto obliczyć wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Wskaźnik zadłużenia ogólnego pokazuje, w jakiej sytuacji finansowej jest przedsiębiorstwo – czy finansuje się samo, czy ze źródeł zewnętrznych.

DR warto obliczyć przede wszystkim, gdy chcesz:

  • sprawdzić kondycję przedsiębiorstwa i poznać dokładne wyliczenia – na ich podstawie można potem podjąć kluczowe dla firmy decyzje,
  • przedstawić kontrahentom, akcjonariuszom itp. dane – dzięki nim mogą ustalić, czy opłaca się np. zainwestować lub wziąć udział w przedsięwzięciu;
  • starać się o kredyt, pożyczkę czy inne dofinansowanie – wiele banków i instytucji finansowych wymaga podania DR, by sprawdzić, czy przedsiębiorstwo jest wypłacalne.

W wielu przypadkach DR powyżej 0,67 jest uznawany za taki, który niesie ze sobą zbyt duże ryzyko. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo zadłużone na tym poziomie może mieć problem z uzyskaniem np. kredytu czy dofinansowania. Wszystko zależy jednak od różnych czynników, m.in. branży.
 

Zbyt niski wskaźnik zadłużenia ogólnego też może być interpretowany negatywnie. Jak to możliwe? Potencjalny kontrahent, akcjonariusz itp. może odnieść wrażenie, że polityka firmy jest zbyt zachowawcza i że nie wykorzystuje całego możliwego potencjału.

Jakie są inne wskaźniki zadłużenia?

DR to nie jedyny wskaźnik, który wykorzystuje się do oceny finansów przedsiębiorstwa. Co jeszcze stosuje się, by określić zadłużenie firmy?

  • Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (wskaźnik ryzyka) – to stosunek zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego. Chodzi tu o wszystkie kredyty, pożyczki i inne zobowiązania, które trwają dłużej niż 12 miesięcy. Wskaźnik powyżej 1 oznacza mocno zadłużone przedsiębiorstwo.
  • Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (ang. debt to equity ratio) – to stosunek zobowiązań ogółem do kapitału własnego. Również i w tym przypadku wartość powyżej 1 świadczy o zadłużeniu.

Chcesz wiedzieć więcej o wskaźniku ogólnego zadłużenia? Poczytaj artykuł: https://pragmago.pl/porada/wskaznik-ogolnego-zadluzenia-jak-go-obliczyc-i-kiedy-warto-to-zrobic/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.