TRIGONUM – zarządzanie projektem unijnym: rozliczenie projektu, audyt projektu

Jako TRIGONUM od lat wspieramy partnerów biznesowych w zakresie zarządzania projektami unijnymi. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele trudności klientom może sprawiać skuteczne administrowanie projektem, a także jego rozliczenie, aby dotacja nie podlegała zwrotowi. Zespół doświadczonych ekspertów naszej marki wesprze Cię nie tylko w pozyskaniu środków, ale także w ich rozliczeniu oraz przeprowadzeniu audytu końcowego. Dzięki temu skrócisz proces dotacyjny i unikniesz ewentualnych błędów. Na czym to polega?

Od czego zaczynamy?

Oferujemy naszym partnerom kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania projektami unijnymi. Współpracę rozpoczynamy od analizy dokumentacji konkursowej oraz ubiegania się o przyznanie środków. Na bazie naszego doświadczenia przygotowujemy projekt zgodnie ze standardami unijnymi oraz przelewamy potrzeby klienta na papier. Nasze indywidualne podejście do każdego partnera biznesowego, a także wypełnienie dokumentacji zgodnie ze standardami konkursu, to klucze do sukcesu. Pierwszy etap współpracy obejmuje start w konkursie dotacyjnym oraz przyznanie środków unijnych. 

Bieżąca obsługa projektu – jak to robić?

Startowanie w konkursie dotacyjnym wcale nie jest najtrudniejszym etapem całego procesu. Dla wielu klientów trudności pojawiają się dopiero później. Po przyznaniu środków należy wydatkować je zgodnie z harmonogramem i planem projektowym, a jakiekolwiek odchylenia od nich mogą skutkować obniżeniem puli dofinansowania. W związku z tym nasi eksperci oferują kompleksowe zarządzanie projektem, które obejmuje doradztwo przy doborze procedur zakupowych, publikację zapytań i wyników zamówień, weryfikację zawieranych umów oraz pozostałej dokumentacji, a także nadzór nad bieżącym wydawaniem środków w ramach projektu. Po przejściu przez ten proces warto wykonać profesjonalny audyt, a także rozliczyć dotacje zgodnie z wymogami. 

Profesjonalny audyt projektu unijnego

W ramach współpracy oferujemy także wykonanie audytu projektu unijnego. Może on być przeprowadzony na dowolnym etapie. Dzięki niemu możliwe jest sprawdzenie zgodności realizacji projektu z wymaganiami konkursowymi, a także wyłapanie ewentualnych błędów. Odpowiednia reakcja pozwoli na ich wyeliminowanie i sprawi, że dotacja będzie mogła być wydatkowana w pełnej puli. Podczas audytu sprawdzamy m.in.: 

  • dokumentację zdarzeń projektowych;
  • poprawność archiwizacji dokumentów;
  • realizację założonych wskaźników i celów;
  • postępowanie w zgodzie z zasadą konkurencyjności;
  • prawidłowe wydatkowanie środków;
  • procedury zakupowe;
  • i inne. 

Jeżeli zależy Ci na sprawnym i przede wszystkim korzystnym rozliczeniu otrzymanej dotacji unijnej, to warto postawić na profesjonalny audyt od TRIGONUM. 

Rozliczenie dotacji

Wydaje się, że najwięcej niepokoju wśród naszych partnerów biznesowych budzi etap rozliczenia dotacji. W jego trakcie nie ma miejsca na błędy, ponieważ każdy z nich może skutkować stratami finansowymi w postaci obniżenia puli dotacyjnej przyznanej firmie. W ramach zarządzania projektem unijnym wspieramy klientów w przygotowaniu wniosków o płatność, wzorów dokumentacji, przekazaniu instrukcji postępowania procesowego. Ponadto pomagamy w trakcie kontroli urzędowej, czy też w bieżącym monitorowaniu budżetu projektu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to specjaliści TRIGONUM będą reprezentować partnera w kontaktach z instytucją dotującą. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą TRIGONUM oraz kontaktu z naszym zespołem. Razem z nami zwiększysz skuteczność zarządzania projektem unijnym. 

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.