Czy dług może zostać umorzony?

Nie jest łatwo przekonać wierzycieli, aby zrezygnowali z możliwości ściągnięcia długu, który jesteś im winien i zgodzili się na odpisanie długu. Większość wierzycieli jest nastawiona komercyjnie i będzie chciała sprawdzić, jakie ma możliwości odzyskania długu. Zazwyczaj trzeba przekonać wierzyciela, że umorzenie długu leży zarówno w jego, jak i w naszym interesie. Zazwyczaj oznacza to wykazanie, że nie ma prawdopodobieństwa odzyskania przez nich wystarczającej ilości pieniędzy, aby opłacało im się dłużej ścigać Cię za ten dług.

Chociaż umorzenie długu nie jest łatwe do uzyskania, jest to możliwe i ma wyraźne korzyści:

  • zostajesz zwolniony z ciężaru długu;
  • zaprzestaje się działań windykacyjnych;
  • redukcja stresu i niepokoju; oraz
  • można zacząć od nowa.

Większość wierzycieli jest w stanie rozważyć umorzenie długu, jeśli są przekonani, że Twoja sytuacja oznacza, że dochodzenie długu jest mało prawdopodobne, zwłaszcza jeśli kwota jest niewielka. Nawet jeśli umorzenie długu nie wchodzi w grę, być może ze względów prawnych, wierzyciele mogą podjąć decyzję o nieściąganiu długu i skutecznie zaprzestać ścigania Cię za niego. Więcej o długach przeczytasz na https://splatapozyczek.pl/

Właściciel domu

Jeśli jesteś właścicielem domu, wierzyciel może próbować doprowadzić Cię do bankructwa. Ma to na celu sprawdzenie, czy sprzedaż nieruchomości pozwoli spłacić część lub całość długu, ale zdarza się to rzadko. Częściej jednak wierzyciel może próbować zabezpieczyć swój dług na nieruchomości poprzez nakaz obciążenia. Jeśli to zrobi, może być w stanie odzyskać swoje pieniądze po sprzedaży nieruchomości. Ubieganie się o umorzenie w takich okolicznościach może narazić Twoją nieruchomość na ryzyko sprzedaży w celu spłacenia długu. 

Twoja sytuacja

Wierzyciele mogą uznać, że w określonych sytuacjach mają niewielkie szanse na odzyskanie swoich długów – zapewnia https://splatapozyczek.pl/. Poniżej podajemy kilka przykładów.

  • Wynajmujesz swój dom, nie masz nadwyżki dochodów po opłaceniu podstawowych potrzeb, nie masz oszczędności ani żadnych dostępnych aktywów, które mógłbyś sprzedać.
  • Cierpisz na poważną lub nieuleczalną chorobę, masz długotrwały zły stan zdrowia lub jesteś niepełnosprawny, co oznacza, że masz niewielkie szanse na zdobycie lub utrzymanie pracy.
  • Otrzymujesz wyłącznie dochód z zasiłku i potrzebujesz wsparcia stałego opiekuna, ponieważ nie jesteś w stanie poradzić sobie samemu.
  • Jesteś emerytem lub zbliżasz się do wieku emerytalnego, otrzymujesz dochód z zasiłku i prawdopodobnie pozostaniesz na ograniczonym dochodzie.

Ze względu na okoliczności, w jakich się znajdujesz, nie ma realnych perspektyw, że będziesz w stanie dokonać opłacalnej płatności na rzecz wierzyciela, ani teraz, ani w przyszłości. Sytuacja może się pogorszyć.

Inni wierzyciele zgodzili się na umorzenie długów.

Osoba winna długu zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, pieniędzy ani innych aktywów, które mogłyby zostać przekazane rodzinie lub przyjaciołom. W takich sytuacjach wierzyciel może uznać, że dochodzenie zwrotu długu nie leży w jego interesie. Można również zaznaczyć, że jeśli wierzyciel wystąpił o nakaz sądowy, sąd prawdopodobnie zgodzi się, że można płacić tylko symboliczną kwotę, na przykład 1 funt miesięcznie. Jest mało prawdopodobne, aby opłacało się zatrudnić firmę windykacyjną, aby spróbować odzyskać dług, ponieważ może to kosztować wierzyciela więcej, aby zapłacić firmie windykacyjnej, niż otrzyma z powrotem.

Dług wspólny

Jeśli twój dług jest zaciągnięty wspólnie z inną osobą, wierzyciel może zgodzić się na umorzenie twojego długu, ale nadal będzie ścigał drugą osobę za całą kwotę. Aby tego uniknąć, postaraj się o umowę o umorzeniu, w której uwzględnione będą wszystkie osoby.

Materiał partnera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *