Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w trakcie urlopu wychowawczego?

Urlop wychowawczy stanowi formę dodatkowej przerwy od wykonywanych obowiązków zawodowych, do której prawo ma zatrudniony, pragnący sprawować opiekę nad swoim dzieckiem. Z przywileju tego może skorzystać zarówno ojciec, jak i matka. Warto znać szczegółowe informacje na temat urlopu.

Ile trwa urlop wychowawczy?

W trakcie trwania urlopu wychowawczego zatrudnionemu nie jest wypłacane wynagrodzenie. W celu sprawowania opieki nad swoim dzieckiem trzeba pozostawać w stosunku pracy przynajmniej przez 6 miesięcy. Standardowy wymiar tego urlopu wynosi 3 lata. Trzeba go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Jeśli małoletni zmaga się z niepełnosprawnością potwierdzoną odpowiednim orzeczeniem, przerwa od pracy może trwać do 18 roku życia chorego. W celu uzyskania zgody na wolny okres od wykonywania zawodowych obowiązków należy złożyć pisemny wniosek u przełożonego. Jeśli jeden z opiekunów nie żyje, jest pozbawiony praw rodzicielskich albo przywilej ten został zawieszony, wówczas trzyletni urlop zyskuje drugi wychowawca.

Jakie zyskuje się przywileje?

Wniosek o przydzielenie wolnych miesięcy należy złożyć u właściciela firmy w terminie nie krótszym niż trzy tygodnie przed rozpoczęciem okresu wychowawczego. Podanie to można wycofać nie później niż na 7 dni od inauguracji  urlopu. W trakcie trwania okresu wychowawczego rodzic ma prawo do podjęcia zatrudnienia w innej firmie, jak również rozpoczęcia nauki. Jedyny wymóg stanowi kontynuowanie opieki nad dzieckiem. Podczas okresu wychowawczego zatrudniony chroniony jest przed wypowiedzeniem umowy oraz jej rozwiązaniem bez wypowiedzenia. W przypadku urodzenia dziecka w trakcie urlopu matka ma prawo do skorzystania z zasiłku macierzyńskiego. Okoliczność ta nie powoduje również zakończenia urlopu. Warto zaznaczyć, iż zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy zatrudniony, opiekujący się dzieckiem w wieku do 14 lat, może skorzystać z 2 dni zwolnienia z zachowaniem wynagrodzenia. Jeśli obydwoje rodziców pragnie skorzystać z tego przywileju, każdy z nich ma 2 dni urlopu.

Urlop wychowawczy to bezpłatna przerwa od pracy, w trakcie której można poświęcić całą swoją uwagę dziecku. W przypadku wszelkich pytań związanych z tym tematem warto skorzystać z pomocy specjalistów. Powinien to być adwokaci z prawa pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.