Ulga na dziecko w PIT 37 na przykładach

0
414

W przypadku rodzin, w których mieszkają i wychowują się dzieci, rodzice i opiekunowie prawni mogą wnioskować o skorzystanie z preferencji podatkowej, w postaci ulgi w PIT. Są to kwoty od 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko oraz 225 zł na czwarte i kolejne dziecko. Ustawodawca przewidział jednak wiele dodatkowych kryteriów i zasad, które w praktyce niekiedy powodują problemy interpretacyjne podatnikom. Dlatego warto przybliżyć chociaż podstawowe z nich, na praktycznych przykładach.

Przykład numer 1 – wiek dzieci

Pani Barbara ma dwójkę dzieci. Jedno w tym roku ukończyło 18 lat, jednak kontynuuje prace w liceum. Drugie ma 23 lata, jednak studiuje na uczelni wyższej publicznej. Czy Pani Barbara może skorzystać z ulgi na dzieci w PIT 37?

Tak. Ustawodawca zdecydował, że ulga na dzieci przysługuje z zasady na dzieci (czyli do 18 roku życia). Jednak od tej zasady ustalono wyjątki – po pierwsze dotyczące dzieci niepełnosprawnych (jeżeli otrzymują zasiłek / dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – ulga na dzieci przysługuje), po drugie – z ulgi można skorzystać, jeżeli dziecko ukończyło 18 lat, do 25 roku życia, jeżeli ciągle się uczy w odpowiednich placówkach i nie osiągnęło dochodu lub opodatkowane dochody (i przychody dot. ulgi dla młodych do 26 roku życia) po zsumowaniu nie przekroczyły kwoty limitu – 3089 zł.

PIT 37

Przykład numer 2 i 3 – dochody dzieci

Pani Barbara wychowuje dziecko, które jest pełnoletnie, uczy się i jednocześnie pracuje. Pracowało i osiągnęło dochody w wysokości 2000 zł. Czy może skorzystać z ulgi na dzieci w PIT 37?

Tak. Dochody dziecka do określonej kwoty limitu, nie uniemożliwiają skorzystanie z ulgi na dzieci.

Pani Barbara ma dwójkę dzieci. Jedno z nich w tym roku ukończyło 18 lat, zaś drugie ma 5 lat. Starszy syn pracował dorywczo w 2019 roku, najpierw przed ukończeniem 18 roku życia, następnie po jego ukończeniu. Mając jeszcze 17 lat zarobił 4000 zł, mając już 18 lat uzyskał dochód w wysokości 2000 zł. Razem w roku podatkowym zarobił więc 6000 zł. Czy Pani Barbara może skorzystać z ulgi w PIT 37?

Tak. Pomimo przekroczenia progu dochodowego w całości dochodów, część dotycząca zarobków dziecka, które ukończyło 18 lat wynosi tylko 2000 zł, mieści się w więc w limicie dochodowym. Dlatego Pani Barbara może skorzystać z ulgi na dzieci.

Przykład numer 4 – przedłużenie okresu uprawnień

Pani Barbara ma dwójkę dzieci, które są w okresie zmieniania szkół. Najstarsza córka skończyła studia licencjackie, ma 22 lata i kontynuuje studia na poziomie studiów magisterskich. Jednak pomiędzy obroną pracy licencjackiej w maju 2019 roku, a rozpoczęciem studiów na poziomie magistra w październiku 2019 miała formalną, 4 miesięczną przerwę. Młodszy syn Pani Barbary zakończył liceum, zdał maturę w maju 2019 roku i rozpoczął studia w październiku 2019 roku, miał więc również kilkumiesięczną przerwę w nauce. Czy za okres tych przerw Pani Barbara może skorzystać z ulgi na dzieci w PIT 37?

Tak. Ustawodawca zdecydował, że w przypadku uczniów kontynuujących naukę w szkole, ulga przysługuje razem za wszystkie miesiące roku podatkowego. W przypadku, jeżeli maturzysta nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje mu również z miesiącami wakacyjnymi. W przypadku studentów, gdy student został zakwalifikowany na kolejny etap studiów, ulga przysługuje również za wszystkie miesiące roku podatkowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here