Jak sprostować świadectwo pracy po latach i jak poprawiać błędy w świadectwie?

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca ma obowiązek wydać swojemu pracownikowi. Odchodząca z pracy osoba, musi otrzymać świadectwo w ostatnim dniu swojej pracy. Nie ma przy tym znaczenia, jaki jest powód rozwiązania umowy o pracę, ani wymiar etatu.

Prawidłowe wystawienie świadectwa pracy

Każde prawidłowo wystawione świadectwo pracy musi zawierać kilka szczegółowych danych. Do najważniejszych należą: okres zatrudnienia, stanowisko pracy czy dane dotyczące wykorzystania urlopu. Jednak, to nie jedyne informacje zawarte w dokumencie. Znajdzie się tam również opis trybu rozwiązania umowy o pracę. Czyli w dokumencie zostanie wskazane, czy umowa została rozwiązana na wniosek pracownika, czy na wniosek pracodawcy. Jeśli rozwiązanie nastąpiło na skutek porozumienia stron, również zostanie to zapisane w świadectwie pracy.
Bardzo istotną kwestią są wszelkie informacje dotyczące ustalenia uprawnień do ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień pracowniczych. W dokumencie muszą być podane ilości wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego, okolicznościowego, rodzicielskiego lub urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego.
Aby mieć pewność, że w wystawianym świadectwie zawarte są wszystkie niezbędne informacje, dobrze jest skorzystać z wzorów świadectw zamieszczonych na różnych forach internetowych, dotyczących spraw kadrowych i zarządzania personelem.

Co zrobić, jeśli na świadectwie pracy pojawił się błąd?

Taka sytuacja wymaga natychmiastowego działania. Pracownik ma kilka dni od momentu otrzymania świadectwa, na zgłoszenie wszelkich nieścisłości. W tym celu wystarczy zwrócić się do byłego pracodawcy o poprawę błędu.

Sprawa jest bardziej skomplikowana, jeśli od momentu wydania świadectwa pracy minął już dłuższy okres. Prawo nie reguluje jasno przepisów, mówiących o tym, jak sprostować świadectwo pracy po latach. Ze względu na bardzo duże znaczenie tego dokumentu, uznaje się, że każdej ze stron powinno zależeć na sprostowaniu zaistniałych nieścisłości. W skrajnych sytuacjach były pracownik, może zgłosić sprawę do sądu, który wyda wyrok o konieczności lub nie, poprawy informacji zawartych w wydanym świadectwie. W niektórych sprawach sąd może zasądzić odszkodowanie na rzecz pracownika, który w wyniku błędów w dokumencie, został pozbawiony na przykład prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop lub zostały mu błędne wyliczone okresy składkowe.
Przy poprawianiu błędów na świadectwie pracy, należy pamiętać, że dokument nie może być kreślony, czy poprawiany za pomocą korektora. Bezbłędne świadectwo musi być wystawione na nowym blankiecie.

Dużym utrudnieniem w uzyskaniu po latach poprawionego świadectwa pracy jest likwidacja zakładu pracy. Pracodawca ma obowiązek przechowywać dane pracownika, a w przypadku likwidacji firmy, przekazać je organowi nadrzędnemu lub do odpowiedniego archiwum, prowadzonego przez instytucje zewnętrzne. Znalezienie swoich danych w takim archiwum jest niezwykle trudne i żmudne. Należy się liczyć z tym, że wysiłek włożony w odzyskiwanie zarchiwizowanych dokumentów, będzie nieadekwatny do ewentualnego odszkodowania. Ponieważ firma już nie istnieje, często nie będzie nawet możliwości zwrócenia się do sądu z wnioskiem o poprawę błędów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *