PIT-37 – kto, jak i kiedy powinien złożyć go w urzędzie skarbowym?

Pierwszy kwartał każdego roku to czas, kiedy Polacy stają przed zadaniem rozliczenia swoich dochodów za rok ubiegły z urzędem skarbowym. Do rozliczenia potrzebny jest odpowiedni formularz, a ten najczęściej stosowany to PIT-37.

  1. Czym jest PIT 37?
  2. Kto powinien wypełnić PIT 37 za rok 2020?
  3. Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?
  4. PIT 37 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

Wypełnienie PIT-37 jest możliwe na kilka różnych sposobów. Od metody wypełnienia i wysyłki do US ważniejsze jest jednak, aby prawidłowo sporządzić swoje zeznanie podatkowe.

Czym jest PIT 37?

PIT-37 to podstawowy formularz do rozliczenia podatku dochodowego. Ma on charakter uniwersalny, a więc w tej samej formie obowiązuje na terenie całego kraju. Wypełnia się go raz w roku, a zawarte w nim dane dotyczą zawsze poprzedniego roku podatkowego. Tak więc, w 2021 roku Polacy rozliczą swoje dochody z roku 2020. Mówiąc najprościej, PIT-37 to druk, na którym podatnik rozlicza swoje dochody uzyskane od płatnika. Płatnikiem jest w tym wypadku pracodawca lub inny podmiot, zobowiązany do wystawienia imiennej informacji o wysokości osiągniętych przychodów.

PIT-37 pozwala też na rozliczenie ulg podatkowych. Najpopularniejszą jest ulga prorodzinna, nazywana ulgą na dziecko, a także ulga na internet. Kilka lat temu do katalogu ulg podatkowych dołączyła ulga termomodernizacyjna, wykorzystywana obecnie przez coraz większą grupę podatników, którzy inwestują w termomodernizację swoich domów. Aby skorzystać z ulg podatkowych, do PIT-37 należy dołączyć odpowiedni załącznik – PIT/O.

Kto powinien wypełnić PIT 37 za rok 2020?

Prawo podatkowe zakłada, że na formularzu PIT-37 powinny się rozliczyć osoby, które osiągają przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Z tego druku nie skorzystają więc, np. przedsiębiorcy stosujący opodatkowanie ryczałtem lub podatkiem liniowym. Sam rodzaj opodatkowania to jednak za mało – PIT-37 jest odpowiedni dla tych podatników, którzy te przychody osiągnęli na terenie Polski i wyłącznie od płatników zobowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o osiągniętych w roku podatkowym przychodach (PIT-11, PIT-40A, itp.). Druk ten zarezerwowany jest dla podatników niebędących przedsiębiorcami, a także tych, którzy:

  • nie odliczają minimalnego podatku dochodowego,
  • nie chcą obniżyć swojego dochodu o stratę z ubiegłych lat,
  • nie są zobowiązani do rozliczenia dochodu razem z małoletnim dzieckiem.

Niespełnienie któregoś z tych warunków sprawia, że podatnik powinien wybrać inny formularz i na nim rozliczyć swoje przychody. W praktyce oznacza to, że na PIT-37 rozliczają się osoby osiągające przychody z umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia, renciści, emeryci czy świadczeniobiorcy, którzy otrzymali zasiłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. PIT-37 służy do rozliczenia indywidualnego lub wspólnie z małżonkiem, przy czym druga możliwość dostępna jest jedynie dla tych podatników, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Ten formularz wybiorą również wdowy lub wdowcy, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz podatnicy, dla których w ustawie o podatku dochodowym przewidziano wyjątki, opisane w art. 29 ust.4 tej ustawy. 

Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?

Chociaż sam formularz PIT-37 nie należy do skomplikowanych, wielu podatników ma problem z poprawnym sporządzeniem swojego zeznania podatkowego. Najwygodniejszą metodą rozliczenia jest wypełnienie PIT 37 przez internet, korzystając z internetowej aplikacji. Ta aplikacja dostępna jest dla podatników za darmo, a co ważniejsze, umożliwia w pełni bezpieczne i zgodne z przepisami sporządzenie deklaracji podatkowej PIT-37.

Cała procedura jest bardzo intuicyjna. Wystarczy przygotować wszystkie imienne informacje o osiągniętych przychodach, jakie podatnik otrzymał za poprzedni rok podatkowy, dowód osobisty oraz inne informacje, związane, np. z ulgami podatkowymi. Prosty w obsłudze kreator przeprowadzi podatnika krok po kroku przez cały proces wypełniania deklaracji. Podatnik musi jedynie odpowiedzieć na kilka prostych pytań, podać swoje dane osobowe i identyfikacyjne (PESEL), a także przepisać kwoty podane w PIT-11 lub tożsamych mu dokumentach. Program zapyta też o możliwość skorzystania z ulg, a jeśli takowe wystąpią, sam sporządzi załączniki do formularza podatkowego i uzupełni je o wymagane dane. W efekcie powstaje pełna, prawidłowo wypełniona deklaracja podatkowa, którą z poziomu programu można wysłać bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego. Taka forma wysyłki jest nie tylko wygodna, ale zapewnia także skrócenie czasu oczekiwania na zwrot podatku o połowę – z 90 do 45 dni.

PIT 37 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

Termin rozliczenia PIT-37 pozostaje niezmienny od lat. Formularz ten należy złożyć w urzędzie skarbowym do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym – za rok 2019 do końca kwietnia 2020, za rok 2020 do końca kwietnia 2021, itd. Jeśli 30 kwietnia przypada w dzień wolny od pracy, termin złożenia PIT-37 przesuwa się na kolejny dzień roboczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *