Jak system ERP wspomaga działanie przedsiębiorstwa

0
132

Skrót ERP to w języku angielskim Enterprise Resource Planning. W języku polskim oznacza to planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Wspomagają one firmy w codziennym funkcjonowaniu. Przy dzisiejszym stopniu rozwoju produkcji i jej różnorodności oraz szerokim zakresie usług, koniecznym jest wdrożenie systemu, który wspomoże działanie firm. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie systemu ERP.

Czym są zasoby przedsiębiorstwa?

Zasoby przedsiębiorstwa to nic innego jak: pracownicy firmy ( siła robocza, umiejętności personalne); informacje, które są potrzebne do funkcjonowania firmy; technologia; środki pieniężne oraz wszelkiego rodzaju budynki, sprzęt, surowce i posiadane grunty. Właśnie racjonalne oraz optymalne zarządzanie tymi zasobami jest kluczem do sukcesu i osiągania większego zysku.

Idea systemu klasy ERP

System ERP zakłada gromadzenie danych obejmujących jak najszerszy zakres działania firmy w jednej, centralnej bazie danych. Są one dostępne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwe jest tworzenie raportów zarządczych oraz analiz biznesowych. Zatem system klasy ERP pomaga w szybkim zdobywaniu wiedzy o zasobach, wspiera codzienną pracę oraz jej kontrolę, a także automatyzuje wiele czynności.

Modułowa budowa systemu ERP

Systemy ERP składają się z modułów, które spełniają różne funkcje i dają wiele możliwości. Każdy z modułów może wspierać obsługę poszczególnych procesów w dowolnych obszarach firmy, m.in. w sprzedaży, zaopatrzeniu, produkcji, magazynie, a nawet w księgowości.

Zaletą modułowego podejścia do systemów ERP jest to, że od tego z ilu i jakich modułów stworzy się oprogramowanie, będzie on ciągle systemem zintegrowanym. Dlatego też mikro przedsiębiorstwa nie muszą decydować się na zakup pełnego oprogramowania, a jedynie wybrać takie jego elementy, które są im w danej chwili najbardziej potrzebne. Natomiast duże firmy i międzynarodowe koncerny dzięki kompleksowemu oprogramowaniu, znacznie skrócą czas obiegu wszelkich informacji i poprawią swoją efektywność. Jest to możliwe dzięki sprawniejszej realizacji procesów, które często wykraczają poza kompetencje jednej komórki organizacyjnej (elementu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa).

Zalety systemów ERP

Nie sposób wyliczyć korzyści ze stosowania systemów ERP. Najbardziej kluczowe korzyści to przede wszystkim: usprawnienie działania firmy, optymalizacja procesu zarządzania zasobami, skrócony czas realizacji zleceń i zamówień, wzrost poziomu obsługi klienta, wzrost sprzedaży oraz wyższy poziom kontroli księgowości.

Jak wdrożyć system ERP

Zarówno wdrożenie systemu ERP jak i samo oprogramowanie nie jest tanie. Jednak warto wziąć pod uwagę jakie korzyści za sobą niesie. Aby osiągnąć optymalne korzyści, należy najpierw przeprowadzić analizę przedsiębiorstwa: opis przedsiębiorstwa, infrastruktury, analiza obecnego stanu oraz migracji danych. Analiza ta wskaże wysokość kosztów wdrożenia oraz przewidywane zyski. Następnym krokiem jest określenie celów i sporządzenie stosownej dokumentacji przy wsparciu producenta ERP, a następnie indywidualne wdrożenie systemu ERP w firmie.

Trzeba mieć świadomość, że wdrożenie systemu ERP jest projektem długotrwałym, które może potrwać ( w zależności od wielkości przedsiębiorstwa) nawet kilka lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here