Czym jest sekurytyzacja i komu się opłaca?

Dzisiejszy świat biznesu oferuje wiele sposobów na finansowanie podejmowanych przedsięwzięć. Odpowiednio lokując swoje oszczędności można w krótkim czasie zebrać odpowiednie środki finansowe na realizację zaplanowanej inwestycji. Jednym z interesujących mechanizmów jest chociażby sekurytyzacja aktywów. Czym jest? Jak działa? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest sekurytyzacja aktywów?

Sekurytyzacja aktywów to mechanizm wymyślony i wprowadzony w Stanach Zjednoczonych. Tam w latach 70 ubiegłego wieku agencje rządowe, w tym Government National Mortgage Association i Federal Home Loan Mortgage Corp., po raz pierwszy przeprowadziły tego typu transakcje. Początkowo sekutyryzacja aktywów była ściśle związana z hipoteką. Z czasem jednak mechanizm ten znalazł zdecydowanie szersze zastosowanie oraz na stałe wszedł do słownika ekonomicznego. Dzisiaj sekutyryzacja aktywów przeprowadzana jest również w Polsce. Najczęściej polega na konwersji niestandardowych aktywów, w tym chociażby nieregulowanych terminowo wierzytelności. W procesie sekurytyzacji powstają papiery wartościowe zabezpieczone wspomnianymi należnościami.

Jak dokonać sekurytyzacji aktywów?

W praktyce zatem sekurtyzacja aktywów może podlegać niemal wszystko – wierzytelności z pożyczek, kredytów hipotecznych, opłat licencyjnych, umów leasingowych, a nawet rachunków za prąd lub gaz. Wszystkie aktywa, które posiadają jakąkolwiek wartość mogą zostać w ten sposób „skumulowane”, a w przyszłości przynosić dochody odsetkowe. Należy jednak podkreślić, że w Polsce sekurytyzacja aktywów ma charakter bardzo sformalizowany. Fundusze sekurytyzacyjne mogą być tworzone jedynie przez Towarzystwa Funduszy Powierniczych (TFI) i to za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Fundusze dzielą się przy tym na dwa rodzaje. Pierwszym z nich są fundusze standaryzowane, dostępne dla wszystkich, w tym osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych. Drugim rodzajem są natomiast fundusze niestandaryzowane, dostępne tylko dla wybranych, ponieważ w tym przypadku cena emisyjna certyfikatu nie może kształtować się na niższym poziomie niż 40 tysięcy euro.

Przyda się profesjonalna pomoc

Szukając określonych metod finansowania inwestycji albo sposobu na ulokowanie oszczędności na pewno warto przyjrzeć się mechanizmowi sekurytyzacji aktywów. Nie da się jednak ukryć, że samodzielne mierzenie się z jego tajnikami może się okazać trudne dla laików. Wówczas warto sięgnąć po profesjonalną pomoc. Na rynku działają podmioty oferujące kompleksową obsługę inwestycji kapitałowych. Gwarantują nie tylko rzetelne doradztwo, ale i załatwienie wszelkich formalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *