Potrzeby rozwojowe dziecka 

Każdy rodzic, opiekun czy pedagog kładzie szczególną uwagę na prawidłowy rozwój dzieci. Odpowiednia edukacja jest dopiero połową drogi do prawidłowego wychowania. Druga połowa to rozpoznawanie potrzeb rozwojowych u dziecka i zagwarantowanie mu należytego podłoża do realizacji założonych celów. Co więcej, każdy młody człowiek jest inny i nie można działać przez pewien utarty schemat. Na co warto zatem zwrócić uwagę obserwując potrzeby rozwojowe naszych dzieci? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska.

Indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe

Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne u dziecka fundamentem postawy dorosłego człowieka.

Psychospołeczny rozwój młodego człowieka jest fundamentem, bazą, na której opiera się całe dorosłe życie. Zaspokojenie powstałych potrzeb rozwojowych jest więc kwestią priorytetową. Dzięki temu dziecko podejmuję różne formy aktywności, z zrealizowane potrzeby są regulatorem działania. Jeśli nie będziemy obserwować potrzeb i dążyć do ich zaspokojenia, wówczas u dziecka zaobserwować będzie można stan frustracji, który prowadzi do zaburzeń w jego zachowaniu czy różnorodnych trudności wychowawczych oraz problemu przystosowania społecznego. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych u dziecka oraz wczesna reakcja jest doskonałą ochronę przed powstawaniem nałogów oraz stanowi gwarancję psychicznego zrównoważenia, samodzielności, zaradności oraz pewności siebie. 

Potrzeby rozwojowe u dziecka – na co warto zwracać uwagę?

Indywidualne potrzeby rozwojowe przykłady najczęściej pojawiające się w praktyce.

Dużo mówi się w ostatnim czasie o konieczności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych naszych dzieci. Wielu z nas zastanawia się jednak czym konkretnie one są. W związku z tym warto wymienić parę najczęściej pojawiających się wśród dzieci rozwojowych potrzeb. Zaliczamy do nich:

– potrzebę bezpieczeństwa,

– potrzebę kontaktów społecznych,

– potrzebę samodzielnego działania,

– potrzebę nowych przeżyć,

– potrzebę pozytywnych wzorców,

– potrzebę bliskiego związku,

– potrzebę samoakceptacji.

To tylko kilka potrzeb rozwojowych, które pojawią się u młodego człowieka. Wraz z dojrzewaniem potrzeby ulegają zmianie a ukształtowane ustępują miejsca nowym. 

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych u dzieci – marka EiSystem nieocenioną pomocą w prawidłowym rozwoju dzieci.

Coraz większa uwagę na potrzeby rozwojowe dziecka kładzie także powszechny system edukacji. Dla placówek edukacyjnych takich jak przedszkola czy szkoły, sklep EiSystem przygotował wiele gotowych rozwiązań pracy z dziećmi nad ich prawidłowym rozwojem bądź korygowaniem powstałych zaburzeń. Linia Eduterapeutica Lux to propozycja gotowych, skutecznych terapii. Ogromną popularnością wśród dzieci i rodziców oraz pedagogów cieszy się gra „Złapmy lwa”, która uczy dzieci zaradność, koncentracji, rozwiązywania problemów, przewidywania oraz innych ważnych umiejętności niezbędnych w zaspokajaniu jego potrzeb rozwojowych. EiSystem to szeroka baza różnorodnych produktów wspomagających rozwój dziecka, dzięki którym zajęcia oraz spędzenie czasu w szkole czy przedszkolu, będzie inspiracją i czystą przyjemnością.